Αναλυτικές υπηρεσίες προς όλους μας τους φοιτητές

Πίνακας με τις παροχές της Black Sea προς όλους της τους φοιτητές.

1)            Προετοιμασία του φακέλου αίτησης προς το Πανεπιστήμιο – Ναυτική Ακαδημία Βάρνας,

2)            Μετάφραση όλων των εγγράφων στη βουλγαρική γλώσσα από το Υπουργείο Παιδείας της Βουλγαρίας,

3)            Άμεση επαφή του υποψηφίου με τον αρμόδιο καθηγητή του Πανεπιστημίου και επίσκεψη του υποψηφίου στους χώρους του Πανεπιστημίου – Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού,

4)            Σίγουρη Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας – στην πόλη και ειδικότητα που επιθυμεί ο κάθε σπουδαστής – αναγνωρισμένο πτυχίο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α),

5)            Παραλαβή του υποψηφίου από το αεροδρόμιο, σταθμό τρένων ή λεωφορείων,

6)            Εύρεση στέγης και κατάλληλου χώρου εστίασης, μπορεί να είναι ξενώνας ή διαμέρισμα (εξασφαλίζουμε διαμερίσματα στους φοιτητές μας σε προσιτές τιμές),

7)            Ξενάγηση του υποψηφίου, καθώς και της οικογένειάς του, στην πόλη καθώς και πλήρη ενημέρωση και ξενάγηση στο χώρο του Πανεπιστημίου (πανεπιστημιακές αίθουσες),

8)            Προσωπική βοήθεια προς το φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του, ακόμη και με μαθησιακές δυσκολίες (ενισχυτική διδασκαλία με ιδιαίτερο μάθημα),

9)          Αναλαμβάνουμε επίσης την άδεια παραμονής των φοιτητών μας

10)       ΓΙΑΤΡΟ 24 ώρες το 24ωρο, για όλους τους φοιτητές μας,

11)          Βοήθεια για εύρεση εργασίας μετά την αποφοίτησή τους,

12)          Παρέχουμε συμβόλαιο δωρεάν νομικής προστασίας καθ’ όλη την διάρκεια σπουδών των φοιτητών μας για τυχόν νομικά θέματα και απρόοπτες νομικές υποθέσεις αστικού δικαίου,

13)        Παρακολουθούμε την πανεπιστημιακή πορεία των φοιτητών μας και ενημερώνουμε τους γονείς,

14)         Μετάφραση και επικύρωση των βουλγαρικών εγγράφων στα ελληνικά για στρατιωτικούς ή άλλους λόγους, ΔΩΡΕΑΝ, (για μία φορά)

15)        Μετάφραση και νομιμοποίηση του διπλώματος όταν ο φοιτητής τελειώσει το Πανεπιστήμιο.

16)      Μετάφραση και νομιμοποίηση της συνολικής κατάστασης μαθημάτων (transcript) όταν ο φοιτητής τελειώσει το Πανεπιστήμιο.

17)        Με όλους τους φοιτητές μας τα τελευταία χρόνια να αποφοιτούν επιτυχώς και χωρίς καθυστερήσεις, μπορούμε να πιστοποιήσουμε ότι είμαστε η μόνη εταιρεία που παρέχει βοήθεια στους φοιτητές της σε όλους τους τομείς,

18)        Δε δίνουμε μόνο γραπτή εγγύηση, αλλά δίνουμε και την παρουσία μας 365 μέρες το χρόνο με μόνιμη έδρα στη Βάρνα, στα κεντρικά μας γραφεία δίπλα από τη Ναυτική Ακαδημία,

19)         Παρέχουμε μαθήματα βουλγαρικών σε όλους τους φοιτητές μας στα γραφεία μας στη Βάρνα.

20)       Μεταφορά των φοιτητών από την Αθήνα στη Βάρνα με ιδιωτικό λεωφορείο για την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο δωρεάν

Βοηθούμε ακόμα και τους πιο αδύναμους φοιτητές μας να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους χωρίς καθυστερήσεις. Αυτό μας δίνει το απόλυτο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Οι φοιτητές μας ξέρουν πως έχουμε τη δυνατότητα να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει και αυτό αντανακλάται στο μεγάλο αριθμό επιτυχιών και εγγραφών στη Σχολή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται και στους υπό μετεγγραφή φοιτητές από πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας ή από πανεπιστήμιο άλλη χώρας της Ευρώπης. Επίσης όσον αφορά φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν την διατριβή τους σε Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας, παρέχεται επιστημονική υποστήριξη κατά την εκπόνηση της εργασίας τους.

Κάλεσε τώρα