Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Σχολή Εμποροπλοιάρχων

Οι μαθητές αποκτούν M.Sc. Πτυχίο και πιστοποίηση ως αξιωματικός υπεύθυνος του Navigational Watch σύμφωνα με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της σύμβασης STCW. Μπορούν να ξεκινήσουν την καριέρα τους ως Third Mates και να προωθηθούν περαιτέρω ως Second Mates, Chief Mates και Masters σε όλα τα εμπορικά πλοία. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως διαχειριστές πλοίων, ναυτικοί πράκτορες, μεσίτες, επιθεωρητές φορτίου σε επίπεδο διαχείρισης.

Σχολή Εμποροπλοιάρχων

Σχολή Μηχανικών

Με την επιτυχή αποφοίτηση από την Ακαδημία οι μαθητές αποκτούν M.Sc. Πτυχίο και πιστοποίηση ως αξιωματικός υπεύθυνος μηχανικού ρολογιού σύμφωνα με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της σύμβασης STCW. Μπορούν να απασχοληθούν ως Marine Engineers σε όλα τα εμπορικά πλοία, καθώς και να κατέχουν διαφορετικές θέσεις διαχείρισης στις θαλάσσιες μεταφορές και τη βιομηχανία

Σχολή Μηχανικών

Τα δίδακτρα για τους ευρωπαίους φοιτητές είναι:

Εμποροπλοιάρχων – 895 ευρώ το εξάμηνο  – Μηχανολόγων Μηχανικών -895 ευρώ το εξάμηνο